Hội nghị triển khai văn bản Luật và nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

Lượt xem:


Sáng ngày 28/9, tại Trạm khách T50, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai văn bản Luật và tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái dự và chủ trì Hội nghị; tham dự có đại diện báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên trực tiếp làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thi đua – khen thưởng và giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân tại các đơn vị trong ngành.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái, ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị: Công an, Tư pháp, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh cùng với ngành Giáo dục trong việc phối hợp, lựa chọn nội dung tuyên truyền, hướng dẫn đến các đơn vị trong ngành, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29. Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng./.

                                                                              Ngọc Pháp