Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học”

Lượt xem:


IMG 20141021 113656

Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015 và nhằm xác định thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng học sinh tiểu học không biết đọc, viết, tính toán góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bậc tiểu học một cách hiệu quả, sáng ngày 21/10/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học”.

Tham gia buổi Hội thảo có Ông Đoàn Dụng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Ông Trần Hữu Tháp, Phó Giám đốc và hơn 100 cán bộ quản lí cấp Sở, cấp Phòng, cấp trường và giáo viên cốt cán tại địa phương.

Hội thảo đã đưa ra được thực trạng giáo dục tiểu học trong những năm qua, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, giảm thiểu tình trạng học sinh tiểu học không biết đọc, viết hoặc đọc, viết kém, tính toán kém nhằm góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học và tạo nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông.

IMG 20141021 075608 copy

Hội thảo đã được nghe 4 báo cáo tham luận của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, tập trung các nội dung Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo dạy học 2 buổi/ ngày; Chỉ đạo việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học theo hướng phân hóa đối tượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; Dạy học theo mô hình trường học mới; Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên và tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi.

Thay mặt lãnh đạo Sở, Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở đã chỉ đạo, cần tập trung công tác rà soát, đánh giá thực chất hiện trạng trường tiểu học, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; công tác dạy học 2 buổi/ngày; dạy học lớp 1; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; công tác thi đua, gắn chất lượng giáo dục với trách nhiệm của cán bộ quản lí và giáo viên, chống bệnh thành tích trong giáo dục; chỉ đạo đơn vị chủ động tổ chức hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn tìm ra giải pháp tốt nhất, sát nhất với điều kiện từng địa phương; khuyến khích phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đưa vào ứng dụng thực tiễn tại đơn vị và nhân rộng mô hình.