Hội thảo “Xây dựng môi trường mạng xã hội an toàn – trong sạch”

Lượt xem:


Ngày 15/9, Công an tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xây dựng môi trường mạng xã hội an toàn – trong sạch”.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, đại diện các sở, ban, ngành, các trường học và cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo làm sáng tỏ nhiều vấn đề và nội dung quan trọng trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả mạng xã hội và nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm đối với nhiệm vụ xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc trên không gian mạng theo tinh thần Chỉ thị số 03 ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề “Xây dựng môi trường mạng xã hội an toàn – trong sạch”)

Hội thảo đã nghe các tham luận phân tích, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn và hoạt động tuyên truyền chống phá trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Trên cơ sở đó định hướng, phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội; vai trò của thầy giáo, cô giáo trong việc giáo dục cho học sinh, sinh viên (HSSV) khi tham gia trên mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, văn hoá dân tộc; nâng cao nhận thức, kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội; vai trò tiên phong của báo chí trong công tác tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội để góp phần định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng; thực hiện quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; tăng cường đăng tải thông tin chính thống trên nền tảng mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng; cảnh báo về các hành vi dễ vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội phải chú trọng thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình sinh sống, công tác, nhất là nắm bắt trên không gian mạng xã hội. Qua đó, kịp thời phát hiện, góp ý, phê bình,… không để đồng chí, đồng nghiệp của mình bị lôi kéo, dụ dỗ mà cố ý hoặc vô tình ủng hộ, chia sẻ, loan truyền những thông tin phản động, độc hại trên mạng xã hội.

Mỗi cán bộ, đảng viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ vững bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; nêu cao ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi cám dỗ vật chất, danh lợi; kiên gan, bền chí trước mọi thủ đoạn, mưu mô thâm độc của kẻ thù.

Bên cạnh đó cần phải sáng suốt chọn lọc thông tin để tiếp nhận cũng như để chia sẻ với đồng nghiệp, với bạn bè những thông tin chính xác, đúng sự thật, tránh chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây tổn hại đến cá nhân, tổ chức, không những vậy, việc chia sẻ thông tin sai thực thật cá nhân còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với những hình thức và mức độ khác nhau. Đó cũng là góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho một bộ phận người dân vốn đang “đói” thông tin chính thống nhưng lại đang chới với,  “chết chìm” trong “biển thông tin” chưa rõ thực hư trên mạng xã hội.

Để Hội thảo hôm nay đạt được mục đích, yêu cầu mà Ban tổ chức Hội thảo đề ra để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ  thị số 03 ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tôi đề nghị Ban tổ chức Hội thảo, các đại biểu, các phóng viên báo, đài cần cần tuyên truyền mạnh mẽ, để làm lan tỏa sâu rộng trong nhân dân…bằng nhiều hình thức phù họp để góp phần đưa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh sớm đi vào cuộc sống”.

 Tại Hội thảo, đại diện ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã phát biểu tham luận với chủ đề: Ý thức, trách nhiệm, vai trò của thầy, cô giáo khi tham gia trên không gian mạng và định hướng cho HSSV khi tham gia trên mạng xã hội; thông qua đó, góp phần định hướng cho HSSV sử dụng khai thác thông tin trên mạng xã hội là một việc làm cấp thiết hiện nay. Đây là trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó có trách nhiệm của cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình và trách nhiệm của chính bản thân người sử dụng. Với tư cách là một giáo viên, tôi luôn đề cao tầm quan trọng về ý thức, trách nhiệm và vai trò của thầy, cô giáo khi tham gia trên không gian mạng và định hướng cho HSSV sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, giúp cho các em có khả năng hòa nhập và thích ứng được với sự phát triển của xã hội số, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học; tìm kiếm và trao đổi thông tin theo cách phù hợp, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá và có trách nhiệm.

(Ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Thân, giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn, báo cáo tham luận)

Hội thảo chuyên đề “Xây dựng môi trường mạng xã hội an toàn – trong sạch” góp phần khơi dậy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng và xây dựng “không gian mạng an toàn”, đủ sức “đề kháng” với các mặt trái trên không gian mạng, qua đó, góp phần tuyên truyền mạnh mẽ và nâng cao nhận thức đến các trường học trong tỉnh về môi trường học đường an toàn, thân thiện, không có bạo lực học đường./.

                                                                                  Ngọc Pháp