Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” năm học 2013-2014

Lượt xem:


IMG 4885

Thực hiện Qui chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Công đoàn ngành giáo dục tỉnh; Kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục tỉnh về tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi.

Sáng ngày 19/4/2014 tại trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục tỉnh đã tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi ngành giáo dục năm học 2013-2014

Tham gia Hội thi có 22 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở của 22 đơn vị trực thuộc Sở gồm: 03 trường THCS-DTNT, 19 trường trung học phổ thông. Ngay sau buổi lễ khai mạc, các thí sinh phải trải qua 02 phần thi: Tìm hiểu nghiệp vụ công tác Công đoàn và xử lý tình huống.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 08 giải Nhất, 06 giải Nhì và 08 giải Ba cho các thí sinh tham dự.

IMG 4893

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân, viên chức lao động; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; những nội dung cơ bản của hoạt động Công đoàn cơ sở và vận dụng các qui định của pháp luật vào hoạt động công đoàn cơ sở.