Hướng dẫn thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023

Lượt xem:


Thí sinh tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh từ 00h ngày 03/8/2023 đến 17h00 ngày 04/8/2023 thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia với 17 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước.