Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

Lượt xem:


images1078122 DSC 4530

Kết thúc ngày thi đầu tiên, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, kết thúc 02 môn thi tại Cụm thi Quảng Ngãi, môn Toán, toàn tỉnh có 5.033/5.096 thí sinh tham gia dự thi, tỉ lệ 98,76%, vắng 63 thí sinh; môn Ngoại ngữ 3.764/3.797 thí sinh tham gia dự thi, tỉ lệ 99,13%, vắng 33 thí sinh.

Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tất cả các Điểm thi trong tỉnh không có hiện tượng cán bộ coi thi, thí sinh qui phạm qui chế.

Ngày mai, ngày 02 tháng 7, buổi sáng các thí sinh dự thi môn Ngữ văn thời gian 180 phút, buổi chiều môn Vật lý thời gian 90 phút.