Khai mạc kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2013-2014

Lượt xem:


IMG 3960

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2013-2014, sáng nay ngày 06/03/2014 tại Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2013-2014.

Tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm nay có 1.183 học sinh của 13/14 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố trong tỉnh tham gia thi 08 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý (riêng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Tây không có học sinh dự thi), tăng 116 em so với số lượng đăng ký dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2012 – 2013.

Cũng trong cùng ngày, Hội đồng chấm thi đã tiến hành thực hiện quy trình chấm thi theo qui định, dự kiến công bố kết quả vào ngày 10/03/2014.