Phát động phong trào chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo

Lượt xem:


Sáng nay 23.09, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã đến dự và nhấn nút phát động phong trào chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 – 2024. Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và kết nối trực tuyến với hơn 600 điểm cầu tại 13 phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện, thị xã, thành phố và các trường học trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: http://quangngaitv.vn/tin-tuc-n33716/phat-dong-phong-trao-chuyen-doi-so-trong-nganh-giao-duc-va-dao-tao.html