Quảng Ngãi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014

Lượt xem:


IMG 5351

Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi

Chiều ngày 16/5/2014 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo thi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp nhằm triển khai các nhiệm vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên trong ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định 637/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban thường trực đã khai mạc và thông báo tình hình chuẩn bị thi năm 2014. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra sự cố và số thí sinh đăng ký dự thi 17.401, số thí sinh tốt nghiệp 17.003 đạt tỉ lệ 97,71%.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi thành lập 34 hội đồng coi thi, với 16.385 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 1.466 học sinh hệ GDTX. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 03 ngày 02,03,04/6/2014.

So với năm 2013, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 có nhiều điểm mới: số môn thi sẽ giảm 02 môn thi (từ 6 môn thi giảm xuống còn 4 môn thi, trong đó gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn); thời gian thi đối với môn Ngữ Văn và Toán mỗi môn giảm 30 phút (từ 150 phút giảm xuống còn 120 phút); môn Ngoại ngữ phải thi vừa tự luận, vừa trắc nghiệm; việc xét tốt nghiệp ngoài kết quả điểm 4 môn thi phải lấy kết quả học lực, hạnh kiểm của cả năm học lớp 12. Ngoài ra, so với năm 2013, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 giảm 1016 thí sinh( 17.401/16385)

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án thành lập các hội đồng sao in đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi; tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất nơi đặt hội đồng thi; chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào đặc điểm, tình hình của địa phương phối hợp với lực lượng công an xây dựng phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hội đồng coi thi; tổ chức thi. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn chương trình quản lí thi và chỉ đạo các đơn vị tập huấn nghiệp vụ coi thi, chấm thi và quán triệt quy chế thi cho tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia kỳ thi đồng thời hoàn thiện toàn bộ hồ sơ cho các hội đồng coi thi theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại cuộc họp, theo chức năng, nhiệm vụ, các thành viên ban chỉ đạo thi là đại diện các sở, ngành có liên quan đã phát biểu với tinh thần sẽ phối hợp, thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.