Quảng Ngãi: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT nănm 2014

Lượt xem:


ongtranhuuthap

Sáng ngày 16-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã chính thức công bố kết quả thi và xét tốt nghiệp THPT năm 2014, có 14/52 đơn vị trường học đỗ tốt nghiệp tỷ lệ 100%.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tựu – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết quả thi và xét tốt nghiệp THPT năm 2014, toàn tỉnh có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,48%, trong đó hệ THPT đạt 98,92%; hệ GDTX đạt tỷ lệ 93,87%, với 105 thí sinh xếp loại giỏi chiếm 0,66% và 1.402 thí sinh xếp loại Khá, chiếm 8,81%. 02 thí sinh đậu thủ khoa với số điểm 38,5/40 là các em Nguyễn Thị Kim Yến học sinh lớp 12 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Lê Khiết và Trần Tô Nhi học sinh lớp 12A05, Trường THPT Trần Quốc Tuấn. 02 em đậu á khoa với số điểm 37,5/40 là Phạm Anh Đào và Bùi Thị Thanh Đam, học sinh trường THPT số 1 Đức Phổ.

Toàn tỉnh có 14/52 trường THPT, Trung tâm Dạy nghề – Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp (DN- GDTX&HN) có tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Đó là: THPT Bình Sơn, THPT Trần Quốc Tuấn (thành phố Quảng Ngãi), THPT Dân tộc nội trú tỉnh, THPT số 1 Tư Nghĩa, THPT Phạm Văn Đồng (Mộ Đức), THPT số 2 Mộ Đức, THPT số 1 Nghĩa Hành, THPT Lý Sơn, THPT Phạm Kiệt (Sơn Hà), THPT Đinh Tiên Hoàng (Sơn Tây) và THPT Chuyên Lê Khiết; Trung tâm DN- GDTX&HN Mộ Đức, Trung tâm DN- GDTX&HN Nghĩa Hành. Trung tâm GDTX&HN Tây Trà.

Trường có tỷ lệ sinh đỗ tốt nghiệp thấp nhất là THPT Quang Trung (huyện Sơn Hà), với 83,45%, THPT Phạm Kiệt (Ba Tơ), với 85,91% và Trung tâm DN- GDTX&HN Bình Sơn, với 85,04%.

Như vậy, năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đối với cả 02 khối THPT và GDTX trong toàn tỉnh tăng 0,88% so với kết quả tốt nghiệp THPT năm 2013, trong đó khối GDTX tăng 10,11%, tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh khối THPT giảm 0,02%.

Lam Uyên