Quảng Ngãi tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học Mầm non năm học 2013-2014

Lượt xem:


IMG 3949

Nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) thực hiện chương trình giáo dục mầm non; sáng nay, ngày 03 tháng 3 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học Mầm non năm học 2013-2014.

Tham dự kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ngành học Mầm non năm học 2013-2014 có 112 giáo viên dự thi đại diện 14/14 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.

112 giáo viên dự thi lần này là những giáo viên tiêu biểu cho các giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thành phố. Trong Kỳ thi lần này, mỗi giáo viên sẽ có 02 nội dung thi đó là: một bài kiểm tra viết về năng lực và 02 tiết thi giảng trên lớp, một tiết tự chọn và một tiết bắt buộc. Hội thi diễn ra từ ngày 03/03/2014 đến ngày 19/03/2014.

Tại buổi khai mạc Ông Đỗ Văn Phu, Phó Giám đốc Sở thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thi đã phát biểu và động viên giáo viên dự thi cần cố gắng thể hiện nổ lực của bản thân, những kinh nghiệm sẵn có để thể hiện khả năng chuyên môn của mình, đồng thời cần phải tuân thủ các điều kiện do ban tổ chức đề ra để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.