Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với Trường THPT chuyên Lê Khiết

Lượt xem:


Ngày 07/3/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với Trường THPT chuyên Lê Khiết về các giải pháp nâng cao chất lượng trường THPT chuyên Lê Khiết.

Tham dự cuộc họp có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu, lãnh đạo các phòng chức năng có liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng sư phạm Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Trong những năm qua, cùng với việc tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên trường chuyên. Ban giám hiệu chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác dạy học với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và học sinh giỏi các cấp. Kết quả các cuộc thi học sinh giỏi môn văn hóa từ năm học 2013-2014 đến nay: học sinh giỏi quốc gia: 86 em; Olympic 30/4 Đồng bằng Bắc Bộ: 225 em; học sinh giỏi cấp tỉnh: 1266 em;  học sinh giỏi cấp trường: 1737 em; học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp 1574/1575 em, tỷ lệ 99,94%; số lượng đỗ đại học 1548 em, tỷ lệ 99,77%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trường THPT chuyên Lê Khiết là trường chuyên duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, địa bàn tuyển sinh toàn tỉnh, hàng năm được giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào (lớp 10) từ 375-440 học sinh, chất lượng tuyển sinh đầu vào lớp 10 chưa cao, chưa thật sự thu hút học sinh giỏi toàn tỉnh về học tại trường chuyên. Đội ngũ giáo viên dạy của trường chưa phát huy hết năng lực, sở trường trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trên cơ sở ý kiến của thành viên dự họp, ý kiến của giáo viên trực tiếp dạy môn chuyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu ghi nhận những kết quả của trường đã đạt được và kết luận: Các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo theo nhiệm vụ quản lý tập trung tham mưu, giải quyết những đề nghị của trường về nâng cao chất lượng đội ngũ, tuyển đủ chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm, cơ chế chính sách cho đội ngũ giáo viên, học sinh, tuyển sinh đúng đối tượng; tăng cường công tác truyền thông về tuyển sinh hàng năm… để thu hút học sinh giỏi trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng day – học trường chuyên theo đúng tinh thần Nghị quyết 29 và đáp ứng được sự kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà./.

                                                                             Ngọc Pháp