Sở Giáo dục và Đào tạo: Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ các chức danh cán bộ lãnh đạo

Lượt xem:


Chiều ngày 20/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ các chức danh cán bộ lãnh đạo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu dự và chủ trì Hội nghị, tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở và Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Trưởng các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Đỗ Văn Phu nhấn mạnh: Các đồng chí tham dự Hội nghị  trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI), đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm; đảm bảo đúng quy trình, quy định của Trung ương, hướng dẫn của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ngãi./.