Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2013 – 2014

Lượt xem:


Sáng nay, ngày 25 tháng b6 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao đề thi cho 25 Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đề thi đã được Chủ tịch Hội đồng coi thi và Công an bảo vệ đưa về đến các Hội đồng coi thi an toàn, bảo đảm bí mật.

chuanbithitotnghiep

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2013 – 2014 của tỉnh Quảng Ngãi sẽ được tổ chức trong 03 ngày 26, 27 và 28 tháng 6 năm 2013 với lịch thi như sau:

Ngày 26/6/2013:

– Buổi sáng: Thi môn Toán, Thời gian 120 phút.

– Buổi chiều: Thi Tiếng Anh, Thời gian 60 phút

Ngày 27/6/2013:

– Buổi sáng: Thi môn Ngữ Văn, Thời gian 120 phút.

– Buổi chiều: Thi môn chuyên (Toán; Sinh học; Lịch sử và Địa lý: thời gian là 150 phút)

Ngày 28/6/2013

– Buổi sáng: Thi môn chuyên (Ngữ văn, Vật lý: thời gian thi là 150 phút. Hóa học, tiếng Anh: thời gian là 120 phút)

Toàn tỉnh có 25 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ tổ chức thi tuyển. Có 13.249 thí sinh đăng ký dự thi. Tại các Hội đồng coi thi trên, dự kiến sẽ tuyển 10.880 thí sinh vào học lớp 10 công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 25 hội đồng coi thi với 483 phòng thi và điều động 1.207 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi.

Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, các đơn vị đã niêm yết danh sách thí sinh dự thi và tổ chức cho học sinh học quy chế thi.

Việc chấm thi sẽ được tiến hành từ ngày 01/7 đến 09/7/2010 và Công bố kết quả vào ngày 9/7/2013. Sở Giáo dục và Đào tạo bắt đầu nhận đơn phúc khảo của các đơn vị trước ngày 23/7/2013.