Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi: Hội nghị đánh giá tài liệu năm học 2017 – 2018 và tập huấn hệ thống quản lí giáo dục tiểu học

Lượt xem:


Theo kế hoạch công tác, sáng ngày 15/6/2017, tại Khách sạn Mỹ Trà, thành phố Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc, tổ chức Hội nghị đánh giá tài liệu năm học 2017 – 2018 và tập huấn Hệ thống quản lí giáo dục tiểu học.

Tham dự Hội nghị có Ông Trần Hữu Tháp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi; đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao Việt Nam; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục tiểu học; đại diện lãnh đạo, chuyên viên 14 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thành viên Tổ mạng lưới chuyên môn tiểu học cấp tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Hữu Tháp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào nhấn mạnh: Hội nghị cần thảo luận, đánh giá toàn bộ hồ sơ, sổ sách trong năm học 2016-2017, rút kinh nghiệm, đề xuất điều chỉnh; thống nhất danh mục tài liệu, hồ sơ triển khai áp dụng kể từ năm học 2017-2018 đối với giáo dục tiểu học; đồng thời triển khai hệ thống phần mềm quản lý giáo dục các cấp, tiến tới đồng nhất trong việc tin học hóa công tác quản lí hệ thống giáo dục trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, góp phần tinh giảm các loại hồ sơ không cần thiết.

                                                                   Ngọc Pháp