Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi: Hội nghị Sơ kết học kỳ I, năm học 2016 – 2017

Lượt xem:


IMG 0414

Sáng ngày 17/02/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016 – 2017; dự và chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Phu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các Phó Giám đốc Sở; tham dự còn có Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị nhằm đánh giá kế hoạch, nội dung, chương trình công tác đã thực hiện trong học kỳ I, nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II cũng như trả lời những kiến nghị của cơ sở có liên quan đến công tác giáo dục của toàn ngành.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu nhấn mạnh: Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục phải tiếp tục nghiên cứu, cập nhật văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các bậc học và bám sát kế hoạch công tác năm học của ngành đã được ban hành từ đầu năm học; kịp thời định hướng cho học sinh và phụ huynh lớp 12 về kỳ thi THPT Quốc gia 2017 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các Thông tư số 04/2017/TT-BGĐT ngày 25/01/2017, số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; trên cơ sở kết quả chất lượng học lực, hạnh kiểm học kỳ I năm học 2016 – 2017, tập trung tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp có các giải pháp chỉ đạo cụ thể, phù hợp, sát với đối tượng học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học; tăng cường vai trò của thủ trưởng đơn vị, cơ sở giáo dục trong quản lý, giám sát chương trình, nội dung dạy học, kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án của ngành, địa phương; kiểm tra dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu với lãnh đạo địa phương về ưu tiên nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị; các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học trong thời gian đến; thực hiện cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả năm học,… nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Pháp