Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi: Khai mạc Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018

Lượt xem:


Ngày 9/6/2017, tại Trường THPT chuyên Lê Khiết, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc và tổ chức chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018. Tham dự và phát biểu khai mạc có Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chấm thi và gần 350 cán bộ, giám khảo được điều động làm công tác chấm thi.

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018, toàn tỉnh có 11.836 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường THPT chuyên Lê Khiết là 577 thí sinh; thi tuyển vào trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi là 448 thí sinh; thi tuyển vào các trường THPT trong toàn tỉnh là 11.388 thí sinh. Tổng số thí sinh vắng trong toàn tỉnh là 52 thí sinh.

Phát biểu khai mạc tại Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018, Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thành viên trong Hội đồng chấm làm việc thật khoa học, đúng quy chế; yêu cầu giám khảo chấm thi thật sự chính xác, khách quan, trung thực. Theo kế hoạch, việc chấm thi dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 16/6/2017, sau đó Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời công bố kết quả trên trang tin điện tử của ngành.

                                                                       Ngọc Pháp