Sở Giáo dục và Đào tạo Tổ chức Hội nghị giao kế hoạch năm 2017

Lượt xem:


IMG 0197

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, chiều ngày 30/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Tổ chức Hội nghị giao kế hoạch năm 2017.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành trong năm 2016; đồng thời trao đổi, thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chỉ tiêu học sinh, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của ngành giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Đỗ Văn Phu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong năm 2017: Trên dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 đã được giao cho các đơn vị, tổ chức lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, công tác chi tiêu phải kịp thời, đúng định mức, đúng đối tượng và xây dựng quy trình thủ tục mua sắm, sửa chữa theo đúng quy định hiện hành, và hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

Đức Thành