Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Giáo viên Mầm non tự làm đồ dùng, đồ chơi” năm học 2015-2016

Lượt xem:


IMG 1439

Nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục toàn diện, song song với việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy thì việc đổi mới trang thiết bị và đồ dùng, đồ chơi dạy học mầm non tự tạo là việc làm không thể thiếu trong mỗi nhà trường của bậc học Mầm non, từ ngày 11/12 đến ngày 13/12/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi tự làm đồ dùng, đồ chơi cấp tỉnh năm học 2015-2016.

Tham dự Hội thi có 42 bộ sản phẩm làm sẵn của 14/14 đơn vị phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, 70 cô giáo đại điện cho hơn 3200 giáo viên bậc học mầm non trong toàn tỉnh tham dự với phần thi tự làm đồ dung, đồ chơi.

Đồ dùng, đồ chơi tự làm được trưng bày trong Hội thi rất phong phú cả hình thức và chất lượng, nhiều bộ đồ dùng tự làm rất có giá trị về tính thực tiễn, áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy và đặc biệt là nhiều sản phẩm có giá trị được làm bằng các vật liệu dễ tìm, ít tốn kém. Điều đó chứng tỏ đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên các đơn vị có sản phẩm dự thi không những rất nhiệt tình, tâm huyết đến việc nghiên cứu, sáng tạo ra các mô hình, thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học trong các nhà trường, đáp ứng được nhu cầu học tập thực tế bằng thiết bị trực quan trong giảng dạy.

IMG 1446

Kết quả, Ban Tổ chức đã khen thưởng, tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có sản phẩm xuất sắc tham gia tại Hội thi, cụ thể: Giải tập thể: 02 giải Nhất trao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa và Đức Phổ; 03 giải Nhì trao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành, Thành phố; 04 giải Ba trao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ, Bình Sơn và 05 giải Khuyến khích cho các đơn vị còn lại; Giải cho các sản phẩm làm sắn: 10 giải A; 12 giải B; 12 giải C và giải cho các sản phẩm cá nhân tự làm gồm: 12 giải Nhất; 18 giải Nhì và 39 giải Ba.