TẬP HUẤN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC.

Lượt xem:


IMG 6224

Sáng ngày 13/9/2014, tại Trường Đại học Công nghiệp (phân hiệu Quảng Ngãi, số 938 Quang Trung – thành phố Quảng Ngãi), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn về Nâng cao hiệu quả đổi mới quản lý hoạt động dạy và học ở trường trung học do TS Vũ Đình Chuẩn – Vụ trưởng Vụ GDTrH, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo.

Tham dự lớp tập huấn gồm có lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng chức năng Sở GDĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn các trường trung học phổ thông; trường THCS DTNT huyện; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách giáo dục phổ thông của 14 Phòng GDĐT huyện, thành phố; Giám đốc các TTGDTX-HN&DN trong tỉnh.

IMG 6237

Tại lớp tập huấn, Tiến sỹ Vũ Đình Chuẩn – Vụ trưởng Vụ GDTrH đã nêu mục tiêu, quan điểm của ngành Giáo dục trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; trao đổi những nội dung có liên quan về đổi mới giáo dục phổ thông như: Nâng cao hiệu quả quản lý đổi mới hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu đổi mới, định hướng phẩm chất và năng lực chung của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015; cách tiếp cận mới quan niệm về chất lượng giáo dục nhà trường phổ thông, 10 yếu tố đánh giá chất lượng trường học theo chuẩn của UNESCO; tiếp cận mới về các thành tố của giáo dục phổ thông (so sánh chương trình giáo dục định hướng nội dung với chương trình giáo dục định hướng năng lực).

IMG 6230

Ngoài ra, báo cáo của Vụ trưởng cũng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cấp quản lý giáo dục, đặc biệt là hiệu trưởng các trường phổ thông, thủ trưởng các đơn vị giáo dục trong việc nắm vững các quan điểm, đường lối, nội dung quản lý, tích cực thúc đẩy, ủng hộ đội ngũ giáo viên tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh./.