Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Lượt xem:


Sáng 23/9, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số (CĐS), triển khai công tác trọng tâm CĐS trong ngành giáo dục năm học 2023 – 2024.
Đợt tập huấn được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh và kết nối trực tuyến qua hệ thống hội nghị truyền hình đến 13 điểm cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và trên 600 điểm cầu tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và nhân viên ngành GD&ĐT được phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch của Nhà nước và của tỉnh về phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và CĐS; CĐS trong quản lý, quản trị trường học. Đồng thời triển khai công tác trọng tâm CĐS trong giáo dục phổ thông năm học 2023 – 2024.