Tập trung chỉ đạo hoạt động dạy, học sau Tết Nguyên đán

Lượt xem:


Theo Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019, sáng ngày 11/02/2019, tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức dạy và học theo kế hoạch năm học.

Để thu hút học sinh đi học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một số trường học ở các huyện miền núi đã tổ chức hoạt động thể thao sau giờ chào cờ đầu tuần nhằm động viên, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa, ngoài ra, một số trường học trong tỉnh đã tiếp nhận, phân công nhiệm vụ cho giáo sinh sư phạm thực hiện công việc thực tập sư phạm theo kế hoạch.

Các hoạt động khác của ngành được tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng đầu năm học 2018 – 2019.