Thông báo các Trường MN, TH, THCS, THPT và GDTX cài phần mềm (App) an toàn Covid-19

Lượt xem:


Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị Trường mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên cài phần mềm (App) an toàn Covid-19 theo hướng dẫn sau:
  • Vào trang https://antoancovid.vn/huong-dan-su-dung-app (xem 04 file hướng dẫn để thực hiện)
  • Lưu ý: Đăng nhập Cở sở dữ liệu ngành bằng tài khoản, mật khẩu của Trường, lấy mã định danh, mật khẩu, cài vào điện thoại để sử dụng các công việc khai báo, xem thông tin, …