Tổ chức tập huấn đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục

Lượt xem:


DSC 0559

Sáng nay, ngày 05/02/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 160 lãnh đạo và giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh với những vấn đề về kỹ thuật và nghiệp vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên. Qua lớp tấp huấn, sẽ giúp các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện tốt việc kiểm định chất lượng giáo dục, định kì kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục- đào tạo và các chương trình đào tạo….

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 05/2 đến ngày 7/2/2015. Đây là lần đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn đánh giáo ngoài cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên tại Quảng Ngãi./.

Tin, ảnh: Phước Trung