Tổng kết Hội thi Bé khéo tay, Bé nhanh trí cấp tỉnh Năm học 2013-2014

Lượt xem:


IMG 5009

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng ngày 27/4/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Tổng kết Hội thi Bé khéo tay, Bé nhanh trí cấp tỉnh năm học 2013-2014.

Tham gia dự thi có 112 thí sinh dự thi là cháu mẫu giáo 5 tuổi của 14 phòng Giáo dục và Đào tạo và trải qua 2 phần thi: Thi Bé khéo tay và Bé Nhanh trí.

Phần thi Bé khéo tay có 56 cháu dự thi, trong đó có 28 cháu thi xé dán, 28 cháu thi vẽ về các chủ đề quê hương, thực vật, mùa Xuân.

IMG 4946

Phần thi Bé nhanh trí có 56 cháu dự thi, các cháu phải thể hiện 2 yêu cầu. Yêu cầu 1, các cháu trả lời câu hỏi với nội dung về các chủ đề đã học trong chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi thuộc các môn học khám phá khoa học, âm nhạc, làm quen chữ cái, văn học, làm quen với toán, dưới hình thức sân khấu hóa; yêu cầu 2, cùng nhau chung sức, cả đội tham gia chơi vận động theo hướng dẫn trong chương trình mẫu giáo 5 tuổi thuộc lĩnh vực phát triển thể chất, thể hiện sự hợp tác, nhanh nhẹn, khéo léo và tinh thần đồng đội….

IMG 4956

Hội thi nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đánh giá kết quả giảng dạy của đội ngũ trong việc chăm sóc, giáo dục các cháu mẫu giáo 5 tuổi trong các trường mầm non trong toàn tỉnh.

Kết thúc Hội thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen và hiện vật cho 14 tập thể, 112 cá nhân đạt thành tích tại hội thi. Giải Nhất tập thể thuộc về các Phòng Giáo dục và Đào tạo: thành phố Quảng Ngãi, Mộ Đức và Tư Nghĩa. 112 cá nhân đạt giải, trong đó có 20 giải Nhất, 49 giải Nhỉ và 52 giải Ba.

IMG 5012

Có được kết quả trên chính là nhờ sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; là tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của đội ngũ cô giáo giảng dạy các lớp mầm non. Đặc biệt, đó cũng là thể hiện rõ sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.