Tổng kết Hội thi “Bé với an toàn giao thông”

Lượt xem:


IMG 3059

Trong 02 ngày 07, 08 tháng 12 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội thi “Bé với an toàn giao thông ” ngành học Mầm non năm học 2013 – 2014

Kết thúc Hội thi Giám đốc Sở đã Ban hành Quyết định khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hội thi, Kết quả về tập thể có 14/14 tập thể đạt giải, gồm 03 giải Nhất thuộc về Trường Mầm non 19/5 tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà; 05 giải Nhì và 06 giải Ba. Về cá nhân có 70/70 cháu đạt giải gồm 13 cháu đạt giải Nhất, 29 giải Nhì và 28 giải Ba.

IMG 3055

Có được kết quả Hội thi lần này, trước hết là nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức Hội thi đến các phòng giáo dục và các trường có thí sinh dự thi, Hội thi “Bé với an toàn giao thông ” cấp tỉnh, năm học 2013 – 2014 đã được sở GD&ĐT đưa vào kế hoạch năm học và có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị chủ động thực hiện, tổ chức Hội thi từ cấp trường, đến cấp huyện, thành phố tuyển chọn các cháu xuất sắc thành lập đội tuyển của huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng, tập luyện để tham gia dự thi cấp tỉnh.

IMG 3056

Tuy có được kết quả như trên, nhưng qua Hội thi vẫn còn một số hạn chế như: Một số ít cháu ở chưa mạnh dạn, rụt rè, thiếu tự tin, sự phối hợp với đồng đội của các cháu của một số đơn vị chưa thành thạo, còn lúng túng.

Hội thi nhằm giáo dục cho trẻ mầm non về nhận thức, hiểu biết về luật giao thông, tạo nền móng, hình thành ý thức, hành vị, thói quen ban đầu chấp hành luật giao thông cho các cháu; đồng thời tuyên truyền, vận động thực hiện luật giao thông trong bậc học mầm non đến các bậc phụ huynh và cộng đồng