NHỮNG TIÊU CHUẨN CỦA MỘT HIỆU TRƯỞNG TỐT VÀ TỬ TẾ

NHỮNG TIÊU CHUẨN CỦA MỘT HIỆU TRƯỞNG TỐT VÀ TỬ TẾ

Lượt xem:

LTS: Nhiều trường học Việt Nam đang tích cực chuyển mình về tư duy quản lý, đề cao yếu tố con người và trao quyền chủ động cho hiệu trưởng. Vậy Hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục cần có những yêu cầu, tiêu chuẩn gì? Mỗi trường học muốn thành công đều có những cách đi riêng trong việc tổ chức quản lý nhà trường, đầu tư cơ sở... ...
Lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Lượt xem:

Mục tiêu của ngành giáo dục là không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đang được đẩy mạnh và nhân rộng trong toàn ngành hiện nay   Đối với giáo viên Đầu tiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học... ...
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Lượt xem:

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn dốt.   ...