Quảng Ngãi: đạt giải Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2019-2020

Lượt xem:


Từ ngày 18-20/6/2020, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2019-2020.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2019-2020 góp phần đẩy mạnh việc khuyến khích học sinh phổ thông nghiên cứu khoa học, tiếp tục khơi dậy niềm đam mê sáng tạo cho mỗi học sinh; đổi mới cách dạy, cách học ở mỗi nhà trường; thực hiện tinh thần đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ngay từ chương trình hiện hành, hướng tới phát triển, phẩm chất năng lực học sinh, tiếp cận năng lực, định hướng nghề nghiệp.

Tham gia dự thi trong tổng số 137 dự án dự thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (120 dự án của học sinh THPT, 17 dự án của học sinh THCS), tỉnh Quảng Ngãi có 02 dự án thuộc học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết dự thi.

Kết quả có 75 dự án đạt giải, trong đó 11 giải Nhất, 16 giải Nhì, 21 giải Ba và 27 giải Tư. Trong đó, Đoàn học sinh tỉnh Quảng Ngãi đạt 02 giải.

Giải Ba của đồng tác giả Nguyễn Vũ Hương Xuân, Nguyễn Anh Thư, với Dự án Nghiên cứu khả năng kháng tiểu đường của cây lá gai xanh AP1 (BOEHMERIA NIVEA) tại Quảng Ngãi và định hướng ứng dụng làm thực phẩm chức năng cho bệnh nhân tiểu đường; giải Tư của đồng tác giả Nguyễn Vũ Quân, Lê Anh Kiệt, với Dự án Thiết kế pilot quang xúc tác xử lý nước ô nhiễm chất hữu cơ./.

                                                                                      Ngọc Pháp