Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


Chiều ngày 31/5/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh công bố  Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với ông Đỗ Văn Phu, chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/6/2021.

(Ảnh từ nguồn Báo Quảng Ngãi)

Đồng thời, công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/6/2021 – 01/6/2026./.

Ngọc Pháp