Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh Quân khu V làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


Sáng ngày 24/8/2017, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Quân khu V do Đại tá Dương Hoàng Toán – Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu V- Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về công tác Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu nêu bật kết quả đạt được trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể: Đã hoàn thành việc cử cán bộ thuộc các đối tượng 2, 3 và 4 đi bồi dưỡng kiến thức GDQPAN và cập nhật kiến thức mới, đảm bảo chỉ tiêu được giao; tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho 36.380 học sinh (năm 2016), với gần 16.490 em đạt loại khá, giỏi và năm 2017 với 38.447 học sinh/18.900 em đạt loại khá, giỏi; tham gia Hội thao GDQPAN học sinh THPT toàn quốc lần thứ II năm 2017 đạt Giải Ba toàn đoàn…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra Đại tá Dương Hoàng Toán – Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu V đã đánh giá cao việc quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với công tác GDQPAN trong thời gian qua. Đặc biệt, Sở đã quán triệt đầy đủ văn bản của các cấp… có liên quan đến công tác GDQPAN tại các đơn vị, cơ sở giáo dục, cử cán bộ thuộc các đối tượng 2, 3 và 4 đi bồi dưỡng kiến thức GDQPAN và cập nhật kiến thức mới, đảm bảo chỉ tiêu được giao.

Trong thời gian đến, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng đôi ngũ giáo viên chuyên trách ở các trường trung học phổ thông, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nghiệp vụ môn GDQPAN thống nhất trong toàn tỉnh chương trình môn học,… để học sinh hiểu rõ và có định hướng tốt đối với công tác bảo vệ Tổ quốc./.

                                                                                Ngọc Pháp