Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo

Lượt xem:


Sáng ngày 17/4, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2014 – 2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Dự và làm việc với Đoàn có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái, Trần Sỹ; lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện một số đơn vị trực thuộc Sở.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Trần Sỹ nêu rõ: “Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29, ngành Giáo dục tỉnh nhà đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Quy mô tuyển sinh ngày càng tăng, mạng lưới trường, lớp học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, chất lượng đào tạo từng bước được nâng cao.

Chuyển biến rõ nét nhất đó là chuyển từ nền giáo dục tập trung trang bị kiến thức sang tập trung dạy học, phát hiện năng lực và phẩm chất của học sinh. Kết quả này thể hiện rõ nét nhất tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật; thi học sinh các cấp, số học sinh giỏi quốc gia đạt chỉ tiêu (năm 2019 có 24 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, tăng 9 giải so với năm 2018).

Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia hằng năm ổn định; giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo được quan tâm nhiều hơn; chủ động chỉ đạo, triển khai các mô hình đổi mới của ngành và đạt được những kết quả nổi bật, được Bộ GDĐT đánh giá cao.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo được đặc biệt coi trọng; các nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Các cơ sở giáo dục đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch của trường theo Nghị quyết 29; công khai cam kết đảm bảo chất lượng, uy tín của nhà trường đối với nhân dân và xã hội,…”.

Dịp này, Ngành Giáo dục tiếp tục kiến nghị với đoàn một số cơ chế, chính sách có liên quan đến giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh./.                                                      

Ngọc Pháp