Hội nghị bồi dưỡng, sinh hoạt chính trị hè năm 2021

Lượt xem:


Ngày 29/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, sinh hoạt chính trị hè năm 2021 cho toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động các đơn vị trực thuộc Sở và cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức trực tuyến qua Zoom.

Theo Kế hoạch số 711/H-SGDĐT ngày 20/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo được Nghị quyết Đại hội các cấp, những mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Tâm nhấn mạnh: đề nghị các đồng chí trong cơ quan, trường học tập trung theo dõi, tiếp thu nội dung của các Chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt, kết hợp với nghiên cứu tài liệu; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị công tác. Sau học tập, từng cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động chọn một số nội dung cụ thể gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, trường học và phải thực hiện đảm bảo nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Văn Dũng báo cáo chuyên đề: Giới thiệu những nội dung về giáo dục và đào tạo được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; thông tin tình hình kinh tế, xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh và cung cấp thông tin về tình hình chính trị của thế giới, khu vực.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp, Viện trưởng Viện nghiên cứu Danh nhân báo cáo chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”./.

                                                                   Ngọc Pháp