Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Lượt xem:


Chiều ngày 14/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự học tập có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kiên, Trần Sỹ; Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Võ Văn Quang, các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, báo cáo viên Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Trần Tấn Châu báo cáo trực tiếp tại buổi học tập Chuyên đề năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Sỹ nhấn mạnh: việc sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 là việc làm thường xuyên trong ngành và cơ quan, do đó đề nghị tất cả các đồng chí nghiên cứu tài liệu và quá trình truyền đạt của báo cáo viên, tiếp thu, vận dụng trong công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý ngành; thường xuyên kiểm tra, giám sát trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh nhà trong thời gian đến./.

                                                                                        Ngọc Pháp