Hội nghị tập huấn tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy

Lượt xem:


Sáng ngày 10/01, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức tập huấn tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy và các biện pháp phòng, chống ma túy; phòng, chống xâm hại trẻ em và chưa thành niên vi phạm pháp luật năm học 2018 – 2019.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái dự phát biểu khai mạc Hội nghị, đại diện các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý các đơn vị giáo dục, giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Mục đích của hội nghị tập huấn để triển khai, thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”; Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 về phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”, góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống ma túy; phòng, chống xâm hại trẻ em và chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thái nhấn mạnh: “Thông qua Hội nghị tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội ở mỗi nhà trường, giáo viên dạy môn giáo dục công dân… có thêm những thông tin mới, tư liệu sinh động, cung cấp những kiến thức, kỹ năng và các biện pháp phòng, tránh xâm hại trẻ em; các điều luật bảo vệ trẻ em; về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng, chống ma túy và các kỹ năng phòng tránh.

Đây là hoạt động tập huấn có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên thực hiện tốt ở mỗi nhà trường; do đó, đề nghị các học viên tiếp thu, trao đổi và chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học”./.

                                                                             Ngọc Pháp