Hội nghị Tổng kết một năm thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Lượt xem:


Sáng 20/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 01 năm thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Tham dự hội nghị có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Tâm, đại diện các sở, ngành có liên quan và các Phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau những lúng túng giai đoạn đầu, kế hoạch giáo dục đã được đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình.

Học sinh được tạo điều kiện học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. Thời khóa biểu đã được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

Các nhà trường đã khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; nỗ lực ưu tiên cho lớp 1 để thực hiện chương trình mới từ đội ngũ đến cơ sở vật chất để đảm bảo tỷ lệ 1 phòng học/lớp, 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp.

Công tác phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện có hiệu quả.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng hợp kết quả từ các địa phương về kết quả đánh giá cuối năm học 2020-2021 cho thấy tất cả các trường tiểu học đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch. Chất lượng học sinh lớp 1 đảm bảo theo chuẩn đầu ra, yêu cầu cần đạt của chương trình.

Học sinh mạnh dạn tự tin hơn, dám thể hiện quan điểm của mình, biết nêu quan điểm qua tiết học cơ bản đã đọc thông viết thạo ngay trong học kỳ 1 và được củng cố tăng cường bền vững ở học kỳ 2.

Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đã đạt được những kết quả tích cực. Mô hình bồi dưỡng thường xuyên, liên tục ngay tại trường, qua mạng với sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt của các Trường Đại học sư phạm tham gia Chương trình ETEP đã bước đầu triển khai hiệu quả.

Qua thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với lớp 1, các nhà trường đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa ở các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc in ấn, phát hành. Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý không đồng đều, còn khoảng cách lớn so với các vùng thuận lợi và các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

 Về cơ sơ vật chất, mặc dù Nhà nước đã quan tâm đầu tư nhưng nhiều nơi chưa đáp ứng được các điều kiện để thực hiện chương trình mới; việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đã gặp nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và ở nhiều nơi, học sinh phải học trực tuyến để phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Trong năm học 2021 – 2022, chương trình mới sẽ tiếp tục thực hiện đối với lớp 2 và lớp 6./.

                                                                             Ngọc Pháp