Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Lượt xem:


Chiều ngày 9/01/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội nghị điểm cầu tại Hà Nội, tham dự có đại diện các Bộ, ngành Trung ương và các Vụ, Cục chức năng thuộc Giáo dục và Đào tạo.

Dự và và chủ trì điểm cầu tại tỉnh Quảng Ngãi có Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu, Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thái, đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ngành.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là một trong những nhiệm vụ lớn của ngành,bởi lẽ đây là bậc học nền tảng; muốn nâng cao được chất lượng giáo dục phổ thông, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành, các bên liên quan; vai trò của đội ngũ nhà giáo – lực lượng quyết định thành bại đổi mới giáo dục. Những yêu cầu với đội ngũ phải đi cùng với việc giảm áp lực và tạo động lực cho giáo viên, giảm gánh nặng về sổ sách, cắt giảm những thủ tục không cần thiết; tăng cường kỹ năng quản trị nhà trường, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo môi trường giáo dục thân thiện, đổi mới, tránh gây bức xúc, dồn nén cho thầy cô…”.

Tại Hội nghị, các địa phương đã kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương những khó khăn về cơ sở vật chất, khó khăn về đất đai, xây dựng trường lớp, về đội ngũ giáo viên ở địa phương. Vì vậy, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp, hướng dẫn để các địa phương có giải pháp và lộ trình khắc phục, đáp ứng yêu cầu triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian đến./.

                                                                                      Ngọc Pháp