Hội nghị triển khai tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:


Trong 02 ngày 26, 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Ông Trà Thanh Danh, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Ông Nguyễn Quốc Dõng dự và chủ trì lớp tập huấn; tham dự có hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt trong toàn ngành giáo dục Quảng Ngãi.

Hội nghị đã triển khai Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung mới của Luật Phòng chống tham nhũng và hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị, cơ sở giáo dục.

Sau tập huấn, các đơn vị giáo dục ở cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo tới cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình để mọi người biết và chấp hành tốt chức trách nhiệm vụ./.

                                                                   Huỳnh Nam Thắng