Họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Lượt xem:


Chiều ngày 15/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo thi.

Tại cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thi) đã thông qua Kế hoạch, Phương án,…thông tin các điều kiện về cơ sở vật chất, dự kiến nhân sự, hồ sơ và các điều kiện có liên quan để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó:

Tổ chức Hội nghị công tác thi và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi ở các cơ sở giáo dục; phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; học sinh, học viên biết những quy định của Quy chế thi; hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ đăng ký dự thi, coi thi, chấm thi cho cán bộ, giáo viên; phổ biến cách thức làm bài thi, đặc biệt là bài thi tổ hợp.

Kịp thời tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo thi ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên và hoạt động của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; thông cáo báo chí về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; cử cán bộ tham gia dự các Hội nghị, tập huấn về công tác chấm thi trắc nghiệm, công tác thanh tra thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, ấn phẩm; phương án điều động cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo; tập huấn, quán triệt nghiệp vụ, Quy chế thi; lập phương án phối hợp phòng chống dịch bệnh Covid-19, dự phòng ứng phó với các tình huống bất thường, đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có liên quan.

Rà soát, thống kê số lượng phòng thi (kể cả phòng dự phòng, phòng chờ) tại 35 Điểm thi, đảm bảo về số lượng phòng để tổ chức thi và phòng thi dự phòng, bao gồm Điểm thi dự phòng cho thí sinh diện F1 và các phòng thi dự phòng cho thí sinh diện F2 (dịch Covid 19).

Toàn tỉnh có 35 Điểm thi (trong đó, 34 Điểm thi chính thức và 01 Điểm thi dự phòng)/13.145 thí sinh dự thi, tổng số phòng thi 578 phòng (chưa kể phòng chờ, phòng dự phòng), dự kiến điều động 2.457 cán bộ, giáo viên làm công tác thi.

Phối hợp với Sở Y tế thống kê danh sách cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi, để xây dựng phương án tiêm vắcxin phòng chống dịch Covid-19 trước khi tổ chức kỳ thi.

Từ nay đến trước ngày diễn ra kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ kỳ thi tại các địa điểm tổ chức thi, mua sắm thiết bị, ấn phẩm thi,….phục vụ kỳ thi đảm bảo theo Quy chế thi và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 06/7 đến ngày 09/7/2021./.

                                                                     Ngọc Pháp