Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 môn chuyên ngành, kiến thức chung

Lượt xem:


Chiều ngày 29/12/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã khai mạc Kỳ thi tuyển viên chức giáo viên.Dự phát biểu khai mạc có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban coi thi Nguyễn Kiên và 58 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

Tham gia dự thi môn chuyên ngành và kiến thức chung có 372 thí sinh tham gia (đây là thí sinh đủ điều kiện sau khi đã tham dự 02 vòng thi: Tin học, Ngoại ngữ và thi thực hành 01 tiết dạy trên lớp) thi tuyển vào các trường trung học phổ thông và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập với 20 phòng thi, thí sinh dự thi viết phải trãi qua 02 phần thi: Kiến thức chung với thời gian 120 phút và Chuyên ngành với thời gian 180 phút.

Thay mặt Thường trực Ban coi thi, ông Nguyễn Kiên, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban coi thi yêu cầu cán bộ làm nhiệm vụ coi thi phải khách quan, công bằng và thí sinh dự thi thật bình tình, tự tin để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi./.

                                                                                      Ngọc Pháp