Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới

Lượt xem:


        Sáng ngày 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính Sở Giáo dục và Đào tạo, 12 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố.

        Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh, lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

       Năm học 2020-2021 gặp khó khăn trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng học”, với phong trào thi đua với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”,“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đoàn kết, hợp tác cùng phát triển”. Ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp về dạy, học và tập trung thực hiện nghiêm túc 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, tập trung nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, bồi dưỡng cho giáo viên đáp ứng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

       Năm học mới 2021-2022, tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm của ngành, nhằm đạt được các kết quả giáo dục cao nhất:

         + Tiếp tục tham mưu các cấp điều chỉnh, bổ sung về cơ chế, chính sách giáo dục và đào tạo phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các chính sách có liên quan đến giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

         + Rà soát, đánh giá cán bộ, thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo chuẩn chức danh theo quy định, gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan; tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

         + Tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp, huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục; rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

         + Tiếp tục rà soát, tinh giản các hoạt động không cần thiết theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giảm các hoạt động hội họp về hành chính, hồ sơ sổ sách để giáo viên dành thời gian đầu tư bài dạy; nêu cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục, quản lý nghiêm ngặt chất lượng giáo dục, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nhà trường và cam kết thực hiện “03 công khai” theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT.

         + Ưu tiên đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường học có học sinh dân tộc thiểu số; phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú; tham mưu UBND tỉnh xây dựng nhà bán trú cho học sinh trung học phổ thông để các em có điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập được thuận lợi hơn. Nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt theo Đề án tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và chuẩn bị tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1.

         + Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia hình thành hệ thống trường tư thục, trung tâm, ngoài công lập ở các cấp học, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; thực hiện việc huy động các nguồn lực, các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện cho giáo dục tỉnh nhà.

         + Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,… áp dụng Chương trình GDPT 2018; tăng cường giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, ý thức công dân, đa dạng hóa các hình thức học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học; bảo đảm an toàn trường học, vệ sinh học đường, tạo môi trường sư phạm thân thiện, lành mạnh; tuyên truyền, tư vấn các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn ngành.

     Tại Hội nghị này, biểu dương khen thưởng các nhà giáo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021.

BBT.