Ngày 05/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 điểm cầu tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo và Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh.

Tại Hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, một số điểm lưu ý trong dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 và các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi.

Đồng thời, tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự kiến các khâu cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Quảng Ngãi, bước đầu cung cấp một số thông tin đến các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố theo dõi, phối hợp thực hiện.

Theo đó, dự kiến toàn tỉnh có 32 điểm thi, với 13.546 thí sinh và 1.550 cán bộ, giáo viên, nhân viên điều động làm công tác thi năm 2020./.

                                                                                      Ngọc Pháp