PHÂN BỔ GẠO HỖ TRỢ CHO HỌC SINH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:


Ngày 24/11/2016, Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án cấp gạo để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2016-2017 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; theo đó, số gạo phân bổ cho các địa phương đợt 2 của học kỳ I, năm học 2016-2017 là 670.220 kg gạo; trong đó, học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND huyện quản lý là 516.615 kg; học sinh trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là 153.609 kg.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình tiếp nhận và giao số gạo cho UBND các huyện, các trường THPT có học sinh thuộc diện được hưởng; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định; hoàn thành trước ngày 15/12/2016 và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/12/2016.

Để kịp thời cấp gạo cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương triển khai ký hợp đồng nguyên tắc với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình để thực hiện việc xuất, vận chuyển và giao gạo cho các địa phương kịp thời.

Trương Đức Thành