Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:


UBND tỉnh vừa Ban hành Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, đối tượng áp dụng là Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Dạy nghề – Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp và Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp) và phòng giáo dục và đào tạo trong biên chế hưởng lương theo ngạch, bậc của Nhà nước.

Điều kiện được xét thuyên chuyển là Công chức, viên chức công tác tại miền núi, hải đảo phải có thời gian công tác tại miền núi, hải đảo từ 03 năm học trở lên đối với nữ, 05 năm học trở lên đối với nam (tính từ năm học được tuyển dụng hoặc điều động, thuyên chuyển từ nơi khác về). Kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức của 02 năm học (năm học đang công tác và năm học liền kề trước đó) ở mức độ từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với trường hợp học theo hệ cử tuyển sư phạm do tỉnh Quảng Ngãi cử đi học được bố trí công tác về đúng nơi đã cử đi học; Công chức, viên chức đang tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền cử đi học (đã cam kết phục vụ đơn vị có thời hạn) hoặc chưa hoàn thành thời gian cam kết phục vụ tại đơn vị sau khi hoàn thành khóa học sẽ không giải quyết thuyên chuyển,…