Sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Lượt xem:


Đến thời điểm này, chỉ còn 03 ngày là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức trên toàn quốc theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường triển khai học Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi, công tác thanh tra thi đảm bảo yêu cầu. Tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ban chỉ đạo đi kiểm tra các điều kiện chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại các Hội đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh tại Báo cáo số 677/BC-SGDĐT ngày 24/6/2022; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3144/UBND-KGVX ngày 28/6/2022, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trong đó nhấn mạnh:

 Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương nghiên cứu nội dung Thông báo số 694/TB-BGDĐT ngày 21/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau Kỳ thi để bảo đảm tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng; phương án thanh tra, kiểm tra thi đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo hiệu quả, ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất sai phạm, tiêu cực,…

UBND huyện Lý Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời xây dựng phương án tổ chức Kỳ thi khi gặp trường hợp thời tiết diễn biến xấu trong thời gian tổ chức Kỳ thi theo chỉ đạo của Thông báo số 243/TB-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh.

Trước đó, trong sáng ngày 1/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra công chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tại một số điểm thi. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tại các điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Trường THPT Lê Trung Đình; Trường THPT Nguyễn Công Trứ; Trường THPT Số 1 Đức Phổ và Trường THPT số 2 Đức Phổ.

Các điểm thi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm an ninh, an toàn tại nơi bảo quản đề thi, bài thi, địa điểm bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước và phương án dự phòng các tình huống bất thường khác cũng như phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn có hơn 13.381 thí sinh đăng ký dự thi, có 34 điểm thi, số lượng phòng thi là 588 phòng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi.

Lịch thi chi tiết từ ngày 6-9/7 như sau:

Ngọc Pháp