TẬP HUẤN “HỌC THÔNG QUA CHƠI” DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN CỐT CÁN CẤP TIỂU HỌC

Lượt xem:


Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã phối hợp với tổ chức VVOB tại Việt Nam tổ chức 06 lớp tập huấn “Học thông qua chơi” cho 288 cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán cấp tiểu học. Giảng viên của các lớp  tập huấn gồm nhiều chuyên gia: TS Bùi Ngọc Diệp – Viện Khoa học Giáo dục; TS Lê Thị Thu Hương – Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên; TS Nguyễn Thị Thu Hằng – Đại học Sư phạm, Đại học Hà Nội; TS Lê Lan Anh – Đại học Sư Phạm Hà Nội 2.

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi về “Học thông qua chơi” để góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, phù hợp với yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Lớp tập huấn quy tụ những cán bộ nòng cốt và tiêu biểu của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh quảng Ngãi. Sau khi tham gia tập huấn, đây sẽ là lực lượng chính thực hiện nhiệm vụ lan tỏa tinh thần “Học thông qua chơi” tại trường của mình, cũng như hỗ trợ các đồng nghiệp trong quá trình áp dụng “Học thông qua chơi” vào thực tế.

Nguyễn Thị Thành – TP GDMNTH

Quang cảnh lớp tập huấn “Học thông qua chơi”.