Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022

Lượt xem:


Ngày 02/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cấp trung học phổ thông năm học 2021 – 2022.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái tham dự và phát biểu chỉ đạo, dự lớp tập huấn có các đồng chí cán bộ, công chức Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 364/QĐ-SGDĐT ngày 28/5/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Giám đốc Nguyễn Ngọc Thái nhấn mạnh: đội ngũ cán bộ, giáo viên được điều động làm công tác thanh tra Kỳ thi phải có chuyên môn, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, trung thực, công minh, khách quan, đã tham dự tập huấn và nắm vững quy chế thi; đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi tập huấn, các thành viên đã được Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến quy định tuyển sinh vào lớp 10 cấp trung học phổ thông, Thông tư số 32/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; ý kiến, trao đổi, thảo luận, góp ý về nghiệp vụ thanh tra và các văn bản pháp lý có liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cấp trung học phổ thông.

Ành minh họa

Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cấp trung học phổ thông năm học 2021 – 2022 tỉnh Quảng Ngãi được diễn ra từ ngày 03/6 đến ngày 06/6/2021, có 24 Hội đồng thi, với 12.685 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 722 thí sinh đăng ký dự thi tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Khiết./.

                                                                      Ngọc Pháp