Tập huấn nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy ngành Giáo dục năm 2017

Lượt xem:


Sáng ngày 29/9/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng cơ sở của các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kiên và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện PCCC, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thượng tá Trần Văn Đính tham dự lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kiên nhấn mạnh: Phòng cháy chữa cháy là một nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho cuộc sống của tất cả mọi người; PCCC là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.

Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quan tâm công công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ xuyên suốt, trách nhiệm trong công tác bảo vệ tài sản và an toàn về con người; xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung PCCC và cứu nạn cứu hộ đến viên chức, người lao động và học sinh của đơn vị.

Ngọc Pháp