Thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Lượt xem:


Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 7743/UBND-NC ngày 20/12/2018 về việc bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – năm 2019; kiểm tra, theo dõi, thực hiện đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo liên lạc ở các cơ sở giáo dục trong thời gian nghỉ tết; quán triệt Kế hoạch số 1326/HD-STTTT ngày 14/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước và trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Công văn số 1916/SGDĐT-CTTT ngày 26/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, … và báo cáo tình hình học sinh đi học sau tết (đính kèm)