10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT

Lượt xem:


  1. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và cơ chế hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2013 – 2018; xây dựng tổ chức công đoàn và đơn vị vững mạnh; động viên, cổ vũ cán bộ, công chức thực hiện quyết liệt Chương trình công tác năm 2016, Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ GD&ĐT đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
  2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, kỷ cương, nề nếp.
  3. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên trong cơ quan, đơn vị đảm bảo tính ổn định và từng bước được cải thiện.
  4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa, tích cực bồi dưỡng ngoại ngữ, hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành.
  5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nữ công, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các hoạt động tuyên truyền giáo dục về giới, bình đẳng giới, chăm sóc bảo vệ bà mẹ và trẻ em.
  6. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công đoàn, đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam
  7. Tổ chức thành công Hội thi “Đoàn viên công đoàn am hiểu pháp luật, năng động, sáng tạo”.
  8. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng và cơ quan Bộ năm 2017, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.
  9. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quản lý tốt công tác thu và chi kinh phí hoạt động công đoàn theo quy định của Luật ngân sách, quy định của công đoàn và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
  10. Hoàn thành một số chỉ tiêu phấn đấu: Công đoàn cơ quan Bộ đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” và được tặng Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”; 10 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn cấp trên. Giới thiệu kết nạp đảng 15 đoàn viên ưu tú, giới thiệu 35 đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

 

Minh Phong

(giaoducthoidai.vn)