Công bố quyết định điều động, luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục năm 2018

Lượt xem:


Chiều ngày 31/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã công bố Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục các đơn vị trực thuộc Sở.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu dự và chủ trì buổi họp công bố Quyết định, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cán bộ quản lý giáo dục được điều động, luân chuyển.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở, ông Trần Đức Hùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01/8, theo đó: ông Trần Sỹ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Sở, ông Bùi Ngọc Tuyển, Phó Chánh Thanh tra Sở, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch – Tài chính, ông Đinh Duy Quang, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn;

Ông Mai Đình Thảo, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Giáo dục Trung học, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học;

Ông Nguyễn Thái Quảng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, ông Lưu Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm DN- GDTX và HN tỉnh; ông Nguyễn Hải Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung;

Bà Đinh Thị Phương, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phạm Kiệt, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà, ông Phạm Thành Tấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ba Gia, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Phạm Kiệt, ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ba Gia, ông Lê Chấn Thi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vạn Tường, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ quản lý được điều động, luân chuyển tại đơn vị mới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu nhấn mạnh: Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những đóng góp về công sức, kết quả của các cá nhân đối với đơn vị và ngành giáo dục tỉnh nhà trong thời gian qua; đồng thời trên cương vị mới, đơn vị mới, đề nghị các đồng chí tiếp tục nỗ lực, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa ngành giáo dục tỉnh nhà ngày một phát triển./.

Ngọc Pháp